Környezetvédelem

Megrendelőinket környezettudatos hozzáállásában az alábbi feladatok elvégzésével tudjuk segíteni.
Építési projektek tervezése-kivitelezése során:

 • környezetvédelmi tervfejezetek, előzetes vizsgálatok (hatástanulmányok), intézkedési tervek, monitoring tervek készítése; talaj, talajvíz mintavételek koordinálása és szakértői vélemények kiállítása; hatósági állásfoglalások kérése;
 • környezetvédelmi követelmények meghatározása, megfelelőségek ellenőrzése; környezetvédelmi szabályzatok, intézkedési tervek készítése, építési zaj mérésekkel történő ellenőrzése, zajkibocsátási engedélykérelmek ügyintézése, építési-bontási ténylapok kiállítása;
 • kazánok, technológiai elszívások, utánégetők légszennyezési (pontforrás) létesítési engedélykérelmének összeállítása;
 • parkolók, csapadékelvezetéssel rendelkező létesítmények, olaj- és iszapfogók, technológiai szennyvízelvezetés, vízjogi (fúrt kút, csapadékvíz, ill. szennyvíz kibocsátás) létesítési engedélykérelmének összeállítása.

Létesítmények üzemeltetése során:

 • környezetvédelmi azonosítók igénylése (KÜJ azonosító, KTJ azonosító), be- és kijelentés a HIR rendszerbe;
 • éves adatszolgáltatások készítése (hulladék bevallás, légszennyezés mértéke – LM, levegőterhelési díj kalkuláció, FAVI);
 • kazánok, technológiai elszívások, utánégetők légszennyezési (pontforrás) üzemelési engedélykérelmének összeállítása, LAL adatlapok elkészítése, akkreditált levegőszennyezési vizsgálatok koordinálása;
 • parkolók, csapadékelvezetéssel rendelkező létesítmények, olaj- és iszapfogók, technológiai szennyvízelvezetés, vízjogi (fúrt kút, csapadékvíz, ill. szennyvíz kibocsátás) üzemelési engedélykérelmének összeállítása;
 • veszélyes technológiát működtető cégek létesítményeihez kapcsolódó, szennyezett területen létesített épületek és érzékeny besorolású területek vízjogi (monitoring kút, csapadékvíz, ill. szennyvíz kibocsátás) létesítési és üzemelési engedélykérelmének összeállítása;
 • vízminőség kárelhárítási tervek összeállítása;
  hulladékkezelést végző (gyűjtés, elkezelés, hasznosítás, stb.) foglalkozó telephelyek tevékenységét megelőző előzetes vizsgálatok, hatástanulmányok készítése és elfogadtatása, valamint az ezt követő hulladékkezelési engedélykérelmek összeállítása
 • előzetes vizsgálatok, hatástanulmányok készítése és elfogadtatása;
 • hulladékgazdálkodási, levegőszennyezési, zaj- és rezgésvédelmi, víz- és földtani közeg védelmi témakörökben szakértői feladatok ellátása, állásfoglalások kiadása;
 • kapcsolattartás a környezetvédelmi hatóságokkal;
 • környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása.

Ajánlatra vagy segítségre van szüksége ?